Posts

Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

انواع سنگها را بشناسیم و در جای درست از آنها در ساختمان استفاده کنیم.

By

مدت زمان مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه فایده خواندن این مقاله چیست؟ یکی از مهارتها و توانایی های مهندس مجری ساختمان... read more

فرمول کارگاهی محاسبه طول هم پوشانی(اورلپ) چیست؟

By

زمان تقریبی مطالعه این مقاله: ۵دقیقه   با خواندن این مقاله چه چیزی می آموزیم؟ در این مقاله می آموزیم که روش... read more

دو نکته در قراردادهای ساختمانی در زمان نوسانات ارز که مهندسین عمران باید بدانند.

By

چه مشکلی برای یک مهندس عمران در زمان جهش قیمتها ممکن است پیش بیاید؟ شما به عنوان یک مهندس عمران... read more

۶ منهای یک مورد در ساختمان که بستن رابیتس واجب و ضروری است!

By

یک خاطره در مورد استفاده از رابیتس سالها پیش (حدودا ۱۲ سال پیش) زمانی که در ترمهای اول دانشگاه مشغول... read more

چهار اندازه مهم چاه آسانسور که باید در زمان اجرای اسکلت ساختمان به آن توجه کرد

By

چرا باید اندازه های مهم آسانسور را در زمان اجرای اسکلت ساختمان بدانیم؟ به عنوان مهندس حرفه ای مجری ساختمان... read more

قانون ۱۲۰-۹۰ و نکات اجرایی آن در اجرای راه پله

By

چرا باید این ویدیو را تا آخر دید؟ در اجرای ساختمان موارد خاصی وجود دارد که عدم رعایت آنها باعث... read more

هزینه ساخت ساختمان در شرایط تورم سال ۹۷

By

وجود ابهام در برآورد هزینه ساخت در این روزها این روزها با توجه به شرایط تورمی موجود در تمامی بازارها،... read more

در هنگام قطع بتن ریزی(ایجاد درز اجرایی) به چه نکات مهمی باید توجه کنیم؟

By

منظور از قطع بتن، بتن ریزی در دو یا چند مرحله است که مرحله دوم بعد از گیرش اولیه... read more

Timeline

دی ۱۳۹۷


Grid


Medium

انواع سنگها را بشناسیم و در جای درست از آنها در ساختمان استفاده کنیم.

مدت زمان مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه فایده خواندن این مقاله چیست؟ یکی از مهارتها و توانایی های مهندس مجری ساختمان شناخت انواع سنگ های ساختمانی است . وی باید بداند هر سنگ چه خاصیتی دارد و برای چه محلی در ساختمان مناسب است و در هر محل (نما، پله، پارکینگ و ....) از سنگ مناسب آن استفاده کند. با خواندن این مقاله شما مهارت و دانش مناسب در این رابطه را کسب خواهید کرد.   نویسنده این مقاله کیست؟ مهندس نوید نیاکان، کارشناس...

فرمول کارگاهی محاسبه طول هم پوشانی(اورلپ) چیست؟

زمان تقریبی مطالعه این مقاله: ۵دقیقه   با خواندن این مقاله چه چیزی می آموزیم؟ در این مقاله می آموزیم که روش آیین نامه ای طول هم پوشانی(طول اورلب) چیست؟ و با استفاده از آن حدودی تقریبی برای فرمول کارگاهی و سرانگشتی آن بدست می آوریم.   فایده خواندن این مقاله چیست؟ با فرمول تقریبی بدست آمده که بر گرفته از آیین نامه با فرضیاتی متداول هست. به ابزاری (فرمولی) مجهز میشیم تا در کارگاه بلافاصله با دیدن چشمی طول هم پوشانی تشخیص دهیم آیا...

Large

انواع سنگها را بشناسیم و در جای درست از آنها در ساختمان استفاده کنیم.

مدت زمان مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه فایده خواندن این مقاله چیست؟ یکی از مهارتها و توانایی های مهندس مجری ساختمان شناخت انواع سنگ های ساختمانی است . وی باید بداند هر سنگ چه خاصیتی دارد و برای چه محلی در ساختمان مناسب است و در هر محل (نما، پله، پارکینگ و ....) از سنگ مناسب آن استفاده کند. با خواندن این مقاله شما مهارت و دانش مناسب در این رابطه را کسب خواهید کرد.   نویسنده این مقاله کیست؟ مهندس نوید نیاکان، کارشناس...

فرمول کارگاهی محاسبه طول هم پوشانی(اورلپ) چیست؟

زمان تقریبی مطالعه این مقاله: ۵دقیقه   با خواندن این مقاله چه چیزی می آموزیم؟ در این مقاله می آموزیم که روش آیین نامه ای طول هم پوشانی(طول اورلب) چیست؟ و با استفاده از آن حدودی تقریبی برای فرمول کارگاهی و سرانگشتی آن بدست می آوریم.   فایده خواندن این مقاله چیست؟ با فرمول تقریبی بدست آمده که بر گرفته از آیین نامه با فرضیاتی متداول هست. به ابزاری (فرمولی) مجهز میشیم تا در کارگاه بلافاصله با دیدن چشمی طول هم پوشانی تشخیص دهیم آیا...

Large Alt

انواع سنگها را بشناسیم و در جای درست از آنها در ساختمان استفاده کنیم.

مدت زمان مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه فایده خواندن این مقاله چیست؟ یکی از مهارتها و توانایی های مهندس مجری ساختمان شناخت انواع سنگ های ساختمانی است . وی باید بداند هر سنگ چه خاصیتی دارد و برای چه محلی در ساختمان مناسب است و در هر محل (نما، پله، پارکینگ و ....) از سنگ مناسب آن استفاده کند. با خواندن این مقاله شما مهارت و دانش مناسب در این رابطه را کسب خواهید کرد.   نویسنده این مقاله کیست؟ مهندس نوید نیاکان، کارشناس...
Read more...

فرمول کارگاهی محاسبه طول هم پوشانی(اورلپ) چیست؟

زمان تقریبی مطالعه این مقاله: ۵دقیقه   با خواندن این مقاله چه چیزی می آموزیم؟ در این مقاله می آموزیم که روش آیین نامه ای طول هم پوشانی(طول اورلب) چیست؟ و با استفاده از آن حدودی تقریبی برای فرمول کارگاهی و سرانگشتی آن بدست می آوریم.   فایده خواندن این مقاله چیست؟ با فرمول تقریبی بدست آمده که بر گرفته از آیین نامه با فرضیاتی متداول هست. به ابزاری (فرمولی) مجهز میشیم تا در کارگاه بلافاصله با دیدن چشمی طول هم پوشانی تشخیص دهیم آیا...
Read more...

Full

انواع سنگها را بشناسیم و در جای درست از آنها در ساختمان استفاده کنیم.

مدت زمان مطالعه این مقاله: ۴ دقیقه فایده خواندن این مقاله چیست؟ یکی از مهارتها و توانایی های مهندس مجری ساختمان شناخت انواع سنگ های ساختمانی است . وی باید بداند هر سنگ چه خاصیتی دارد و برای چه محلی در ساختمان مناسب است و در هر محل (نما، پله، پارکینگ و ....) از سنگ مناسب آن استفاده کند. با خواندن این مقاله شما مهارت و دانش مناسب در این رابطه را کسب خواهید کرد.   نویسنده این مقاله کیست؟ مهندس نوید نیاکان، کارشناس...
Read more...

فرمول کارگاهی محاسبه طول هم پوشانی(اورلپ) چیست؟

زمان تقریبی مطالعه این مقاله: ۵دقیقه   با خواندن این مقاله چه چیزی می آموزیم؟ در این مقاله می آموزیم که روش آیین نامه ای طول هم پوشانی(طول اورلب) چیست؟ و با استفاده از آن حدودی تقریبی برای فرمول کارگاهی و سرانگشتی آن بدست می آوریم.   فایده خواندن این مقاله چیست؟ با فرمول تقریبی بدست آمده که بر گرفته از آیین نامه با فرضیاتی متداول هست. به ابزاری (فرمولی) مجهز میشیم تا در کارگاه بلافاصله با دیدن چشمی طول هم پوشانی تشخیص دهیم آیا...
Read more...